Les Lumières

Kulturfestivalen om upplysningstiden

Teema 2017: Axel Von Fersen ja Marie Antoinette

Taustakuva: Elias Martin, Dans på Sveaborg (1764)

Festivalens historia

Les Lumières 2015

Familjen Esterházy

Program år 2015

Les Lumières 2014

Lissabon och det femte imperiet
– Lisboa Imperio Quinto

Program år 2014

Les Lumières 2013

Giacomo Casanovas Venedig

Program år 2013

Les Lumières 2012

Människan och andra djur

Program år 2012

Les Lumières 2011

På resa i sällskap med vår landsman greve Curt Von Stedingk
Washington – Paris – Savolax

Program år 2011

Les Lumières 2010

Brev från England

Program år 2010