Les Lumières

Kulturfestivalen om upplysningstiden

Tema 2017: Axel Von Fersen och Marie Antoinette

Bakgrundsbild: Elias Martin, Dans på Sveaborg (1764)

XV Les Lumières

17.-18.6.2017

15. Kulturfestivalen om upplysningstiden
i Helsingfors och på Sveaborg

Konstnärlig ledare: Marja Rumpunen