Les Lumières

Kulturfestivalen om upplysningstiden

Tema 2017: Axel Von Fersen och Marie Antoinette

Bakgrundsbild: Elias Martin, Dans på Sveaborg (1764)

XVI Les Lumières

14.–17.6.2018

16. Kulturfestivalen om upplysningstiden
i Helsingfors och på Sveaborg

Konstnärlig ledare: Marja Rumpunen