Les Lumières

Kulturfestivalen om upplysningstiden

Tema 2022:
MARSEILLE - EFTER PESTEN

Taustakuva: Elias Martin, Dans på Sveaborg (1764)

Festivalens historia

Les Lumières 2019

VÅR HEMLIGA AGENT JOHAN ANDERS JÄGERHORN

Program år 2019

Les Lumières 2015

Familjen Esterházy

Program år 2015

Les Lumières 2014

Lissabon och det femte imperiet
– Lisboa Imperio Quinto

Program år 2014

Les Lumières 2013

Giacomo Casanovas Venedig

Program år 2013

Les Lumières 2012

Människan och andra djur

Program år 2012

Les Lumières 2011

På resa i sällskap med vår landsman greve Curt Von Stedingk
Washington – Paris – Savolax

Program år 2011

Les Lumières 2010

Brev från England

Program år 2010