Les Lumières

Kulturfestivalen om upplysningstiden

Tema 2022:
MARSEILLE - EFTER PESTEN

XVIII   Les Lumières

18.-20.6.2022

18. Kulturfestivalen om upplysningstiden
i Helsingfors och på Sveaborg

Konstnärlig ledare: Marja Rumpunen